Kynologická Komise

Předseda kynologické komise: Josef Hauf

Kynologická komise se schází dle potřeby, plánují a zajišťují se zkoušky loveckých psů pro ohaře, ostatní plemena, barváře, norníky a honiče. Příprava zkoušek a brigády je prací kynologů. Konají se rovněž pravidelné nácviky na LZ, SVP a VZ ve Štěpánově, na BZ v Dubí.