O nás

26 honiteb (26.808 ha) patří pod správní obvod Teplice (Magistrát města Teplice – referát ŽP), 7 honiteb (8.278 ha) patří pod správní obvod Bílina (MěÚ Bílina – referát ŽP).

Organizačně OMS Teplice zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

Okresní myslivecký spolek Teplice, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Teplice.

OMS Teplice je spolek sdružující 35 mysliveckých spolků. Pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory. OMS Teplice pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, jako je medikace, zajišťuje přehlídky ulovených trofejí, zkoušky loveckých plemen, střelecké soutěže, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, atd. OMS Teplice také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.

Pozvánka na okresní myslivecký sněm 2022