Telefon: +420 734 634 109 | Email: oms.teplice@gmail.com | Adresa: Masarykova třída 995/48, 415 01 Teplice | ČÚ: 2100803897/2010 | IČ: 67777848 | Datová schránka: kwdxjay

O nás

26 honiteb (26.808 ha) patří pod správní obvod Teplice (Magistrát města Teplice - referát ŽP), 7 honiteb (8.278 ha) patří pod správní obvod Bílina (MěÚ Bílina - referát ŽP).

Organizačně OMS Teplice zajišťuje kurz a zkoušku uchazečů o první lovecký lístek, střelecké akce, kynologické akce, chovatelské přehlídky a další činnosti související s výkonem práva myslivosti.

Okresní myslivecký spolek Teplice, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Teplice.

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Teplice je asociace sdružující 35 mysliveckých spolků, kterým pomáhá při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory. OMS Teplice pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, jako je medikace, zajišťuje přehlídky ulovených trofejí, pořádá zkoušky loveckých plemen, střelecké soutěže, výcviky s loveckou střelbou, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, pořádá též přednášky na téma zoologie atd. OMS Teplice také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.