Telefon: +420 734 634 109 | Email: oms.teplice@gmail.com | Adresa: Masarykova třída 995/48, 415 01 Teplice | ČÚ: 2100803897/2010 | IČ: 67777848 | Datová schránka: kwdxjay

Nabídka pro MŠ a ZŠ

Pro mateřské i základní školy nabízíme možnost přednášek o myslivosti buď v zázemí škol nebo v prostředí přírody - myslivna, střelnice.... V případě Vašeho zájmu o přednášku nás kontaktujte na email: oms.teplice@gmail.com.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.facebook.com/watch/?v=7031061610299889

__________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.hostomicezs.cz/fotogalerie/skolni-rok-2022-2023/myslivost-ochrana-prirody-1rocniky-669cs.html

__________________________________________________________________________________________________________________________________

https://www.hostomicezs.cz/tridy/5trida/prednaska-myslivost/

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Velké díky od Ivany Vášové a celého 1. stupně ZŠ M. Švabinského za páteční akci:

V pátek 19. května 2023 proběhla závěrečná akce projektu Máme rádi zvířata, nazvaná Den s myslivci. Projekt věnovaný zvířátkům se prolínal celým školním rokem. Na podzim se děti zapojily do přípravy péče o lesní zvěř. Sbíraly kaštany a žaludy, které si myslivci z OMS Teplice odvezli k zimnímu přikrmování. V brzkém jaru přišel myslivec - pan Lacina mezi děti opět a spolu se žáky z 2.A instaloval ptačí budku do koruny jedné z jabloní na školní zahradě. Vyvrcholením celého projektu se stal Den s myslivci. Na třech stanovištích na školním hřišti byly připraveny ukázky z oboru myslivosti, kynologie a včelařství. Žáci z 1.stupně si tak mohli prohlédnout myslivecké trofeje, jako např. paroží srnce a jelena, vábničky a jiné myslivecké pomůcky. Prohlédli si výstavu fotografií lesní zvěře i s informacemi o jejím životě, zopakovali si vlastní znalosti a získali mnoho nových. Seznámili se také s prací kynoložky, která se zabývá výcvikem loveckých plemen a viděli krásné ukázky šikovnosti výmarského ohaře Almy. Žáci si poslechli povídání o včelách, o jejich chovu a průběhu života a dostali i drobné dárečky s tématikou projektu. Děti se zájmem pokládaly doplňující otázky a strávili tak velmi příjemné, poučné a přínosné dopoledne.

Velké poděkování, vedle pana Laciny, patří jmenovitě také adeptce myslivosti paní Kašpárkové a studentovi VŠ Lesnické fakulty Ondřeji Šuldovi a samozřejmě i šikulce fence Almě.

Ivana Vášová

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Hezký den, moc Vám za třídu Motýlků a Kuřátek děkujeme, že jste nám Vy i paní s pejskem udělali krásné dopoledne u Vás v Myslivně. Moc se nám to líbilo! Posílám zde dvě fotky a rádi se zase zastavíme! 

S pozdravem,

Jelínková Nikola- Mateřská škola Pastelka Proboštov

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den,

ráda bych vyjádřila velké poděkování panu Lacinovi nejen za dlouhodobou spolupráci s naší školou, kdy se snažíme přiblížit dětem přírodu, ale také nyní za nejčerstvější akci, kdy přišel k nám na zahradu a společně s dětmi z 2.A instaloval ptačí budku na jedné z jabloní. Žáci jej pozorovali při práci a současně si povídali o přírodě, péči o venkovní ptactvo, jarním probouzení přírody apod. Byla to moc hezká hodina. V příloze posílám foto a zprávu z našich webovek.

Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další domluvené akce.

S pozdravem Ivana Vášová, ZŠ s RVTV Teplice, Maxe Švabinského

Vítání jara na zahradě.

Dnes, 16.března, přivítali žáci ze 2.A jaro na školní zahradě. Měli tam s schůzku s panem hajným, který spolupracuje s naší školou už delší dobu, např. v rámci projektu ,,Máme rádi zvířata“. Dnešní setkání bylo zaměřeno na ptactvo našich zahrad a parků. Děti předvedly panu hajnému své znalosti z učiva prvouky a on jim na oplátku vyprávěl další zajímavosti ze světa přírody. Současně přinesl zbrusu novou budku, určenou pro sýkorky, kterou za pomoci žáků připevnil na vybraný strom. Vysvětlil, jak je potřeba budku upevnit, jaké místo je pro ni nejvhodnější a jak je třeba upravit okolní větve, aby se sýkorkám hnízdilo pohodlně a bezpečně. Další spolupráci a další společné akce už plánujeme.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dobrý den,

dovolte nám touto cestou poděkovat panu myslivci Lacinovi za krásnou besedu pro děti z mateřské školy Proboštov. Hravou formou předal pan Lacina dětem informace o životě zvířat z lesa a o mysliveckém spolku. Pan myslivec připravil zajímavé ukázky ( lesní roh, paroží, brokovnici atd.) beseda byla proložena soutěžemi pro děti i paní učitelky. Odměnou za pěkné vyprávění je sběr kaštanů a žaludů pro zvířátka.

Budeme se těšit na další příjemné setkání

Za kolektiv MŠ Proboštov

Marcela Bartůňková

__________________________________________________________________________________________________________________________________

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Základní škola s RVHV Maršovská,

ZŠ DUBÍ 2

a

myslivecký spolek barvář

MOTTO:   „VELIKOST NÁRODA A JEHO MORÁLNÍ POKROK  MŮŽEME POSUZOVAT PODLE ZPŮSOBU  

                    JEHO ZACHÁZENÍ SE  ZVÍŘATY“.

                                                                                                                                       “ MAHÁTMA GÁNDHÍ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:                        Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice

                                               Základní škola Dubí 2

Adresa školy:                       Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

                                               Dlouhá 167, 417 02 Bystřice

 Internetové stránky:          www.zsmarsovska.cz

                                               www.zsdubi2.cz

Email:                                    hud.zskola@volny.cz

                                               reditelka@zsdubi2.cz

Telefon:                                 417 562 392

                                               417 572 918

ZPRÁVA PRO OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SVAZ

Dobrý den,

v červnu tohoto roku měli žáci našich škol opět možnost v rámci enviromentální výchovy spolupracovat s panem Lacinou, s paní učitelkou Mgr. Petrou Kolouchovou a zúčastnit se tak zajímavé akce v krásném areálu bývalé střelnice Přítkov.

Během několika dnů absolvovali žáci 1. – 5. tříd v celkovém počtu 220 dětí několik činností, které probíhaly na jednotlivých stanovištích. Letošní téma: „Hmyzí populace“ bylo velice poučné a zároveň plné netradičních her. Žáci si připomněli, jak je důležité tyto „malé zástupce“ chránit, neb bez nich by život na planetě rychle vymizel.

 • POZNEJ HMYZ
  • prohlédli si obrazový materiál našich opylovačů a dalších zástupců hmyzu, připomněli jejich význam a důležitost
 • BESEDA – Včelstvo a lesní zvěř
  • pod profesionálním vedením pana Laciny absolvovali zajímavou besedu, kterou prolínaly praktické ukázky
  • po celou besedu žáci uplatňovali své dosavadní zkušenosti, které získali ve volné přírodě
 • STŘELNICE
  • pod odborným vedením pana Laciny měli možnost žáci 3. – 5. tříd  vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky
 • HOD NA CÍL
  • mladší žáci 1. a 2. tříd trénovali hod šiškou na cíl
 • VYLUŠTI HÁDANKU
  • za použití speciální lupy se žáci snažili najít všech 11 hmyzích zástupců a poté rozluštit hádanku, kterou tato hra ukrývala
 • VÝROBA HMYZÍ POPULACE
  • podle návodu si žáci mohli vyrobit 3D hmyzí zástupce
 • HMYZÍ HRY
  • vyzkoušeli si několik netradičních her:

A, MŮRY A NETOPÝŘI

 • děti stojí v kruhu ve dvou skupinách: můry a netopýři
 • netopýři uvnitř kruhu mají zavázané oči, používají pouze sluch „echolokaci“ a hledají můry, které vně kruhu postupně tleskají a tím prozrazují svoji polohu

B, SRŠEŇ V ÚLU

 • jeden žák „sršeň“ poletuje okolo úlu (na místě)
 • ostatní žáci v maximálním počtu 10 brání úl tak, že spojí své síly, chytí se za ruce a v několika skupinách (vrstvách) sršeň obklíčí (uvaří)

C, PAVUČINA

 • na vymezeném úseku se snaží prolézt (utkat) pavučinu a přitom nepoškodit její vlákno

D, CHROBÁK

 • na půlkruhovém úseku stojí žáci na obou stranách
 • před sebou válí (kutálí) poleno (kuličku) stejně jako chrobák

Rádi bychom tímto poděkovali za možnost, která se nám naskytla. Areál je obklopený nádhernou přírodou, přesto je v blízkosti města.

Velmi děkuji panu Lacinovi, neb jeho nadšení a osobitý přístup žáci i učitelé velmi ocenili. Též děkuji paní učitelce Kolouchové za skvělou spolupráci a originalitu při veškeré realizaci.

Těšíme se, že i v následujícím roce se nám naskytne příležitost podobnou akci si zopakovat.

Děkujeme!                                                                              Mgr. Karolína Waldsteinová

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne 22.4.2022 přišel od Ivany Vášové ze ZŠ M. Švabinského v Teplicích velmi milý e-mail, o který se rádi podělíme:

"Děkujeme panu Lacinovi, který u nás ve škole představil asi 150 žákům les, život v něm a péči o vše, co se lesa týká. Přednáška, nebo spíš beseda s ukázkami, byla moc hezká a zaujala jak ty menší žáky v první části, tak i starší v druhé části akce, kterou pan Lacina přizpůsobil věkovým skupinám žáků. Děti si prohlédly zajímavé myslivecké pomůcky a pokládaly spoustu otázek k tématu. Spolupráce s panem Lacinou trvá už od podzimu v rámci našeho celoškolského projektu ,,Máme rádi zvířata". Dnešní akce obohatila další projektové vyučování s tématem ,,Den Země" .Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci."

Ivana Vášová, ZŠ M. Švabinského, Teplice

_____________________________________________________________________________________________________________________________

V červnu 2021 proběhla ve spolupráci Jaroslava Laciny, člena MS Barvář a ZŠ Maršovská a ZŠ Dubí akce pro děti prvního stupně, která se odehrála na střelnici v Přítkově.

Oběma školám děkujeme za velmi pozitivní hodnocení i za to, že jsme mohli předat dětem informace o přírodě a myslivosti prostřednictvím pana Laciny, kterému tímto též děkujeme za jeho čas, který dětem věnoval.

Za OMS Teplice, Lenka Drenčková

_______________________________________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:              Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice

Adresa školy:             Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

Internetové stránky: www.zsmarsovska.cz

Email:                          hud.zskola@volny.cz

Telefon:                      417 562 392

ZPRÁVA PRO OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SVAZ

V červnu tohoto roku měli žáci naší školy možnost v rámci environmentální výchovy spolupracovat s panem Lacinou a zúčastnit se tak zajímavé akce v krásném areálu bývalé střelnice.

Během několika dnů se zúčastnili této akce žáci 1. – 5. tříd v celkovém počtu 180. V areálu absolvovali několik činností, které probíhaly na jednotlivých stanovištích:

 • POZNEJ STROM
 • prohlédli si obrazový materiál našich nejznámějších jehličnatých a listnatých stromů, zopakovali jejich plody a typické znaky v praxi
 • formou hry přiřazovali strom k plodu, následně správně pojmenovali
 • BESEDA
 • pod profesionálním vedením pana Laciny absolvovali zajímavou besedu, kterou prolínaly praktické ukázky
 • po celou besedu žáci uplatňovali své dosavadní zkušenosti, které získali ve volné přírodě
 • STŘELNICE
 • pod odborným vedením pana Laciny měli možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky
 • této činnosti předcházela řádná bezpečnostní opatření tak, aby si tuto „netradiční“ činnost mohli maximálně užít
 • HOD NA CÍL
 • za použití šišek se trefovali na konkrétní cíl (plechovky)
 • POZNEJ STOPU
 • prohlédli si obrazový materiál lesních živočichů, poté se snažili správně přiřadit jejich stopy
 • CO DO LESA „NEPATŘÍ“
 • na vymezeném úseku hledali věci, které do lesa nepatří
 • připomněli si, jak je důležité přírodu a život v ní chránit
 • SPORTOVNÍ ČINNOSTI
 • tento areál využili k různým sportovním činnostem (vybíjená, přehazovaná, kroket…)

Rádi bychom tímto poděkovali za možnost, která se nám naskytla. Areál je obklopený nádhernou přírodou, přesto je v blízkosti města.

Především děkuji panu Lacinovi, neb jeho osobitý přístup a nadšení, žáci i učitelé velmi ocenili. Těšíme se, že budeme mít další příležitost, abychom si podobnou akci brzy zopakovali.

Děkujeme! 

Mgr. Karolína Waldsteinová

_______________________________________

ZPRÁVA PRO OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SVAZ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:             Základní škola Dubí 2

Adresa školy:            Tovární 110, 417 02 Dubí 2

Internetové stránky: www.zsdubi2.cz

Email:                          reditelka@zsdubi2.cz  

Telefon:                       417 571 177

Žáci naší školy se v červnu 2021 zúčastnili velmi povedené akce na staré střelnici v Přítkově, která podpořila zájem o přírodu, splnila některé environmentální výstupy a průřezová témata ŠVP. V současné neutěšené době si často uvědomujeme, jak naše děti ztrácejí kontakt s přírodou, není to však způsobeno tím, že by děti ztrácely zájem, spíše dlouhodobá izolace v distanční výuce, velké lákadlo v podobě dostatku elektroniky, s kterou děti tráví mnoho času, a také ubývá mladých tatínků, kteří by holdovali myslivosti a rybaření. Proto jsme se pokusili společnými silami připravit pro děti zajímavý, přínosný a možná také trochu badatelský den v přírodě.

Akce se zúčastnili žáci 1. – 5. třídy. Již pěší cestou z Dubí žáci pozorovali přírodu a plnili drobné úkoly. Na střelnici pak byl připraven program pod vedením pana Jaroslava Laciny. Děti plnily úkoly na několika stanovištích – Poznej strom, Poznej stopu, Co do lesa nepatří, Střílení ze vzduchovky na terč a zúčastnily se poutavé besedy o myslivosti s mnoha praktickými ukázkami. V krásném prostředí střelnice si pak děti odpočinuly, zahrály pohybové hry a opekly buřty na ohni. Celá akce se dětem velice líbila a ve spolupráci budeme jistě pokračovat. Pro velký zájem jsem založila od září 2021 na naší škole přírodovědný kroužek, chodíme ven za každého počasí, pozorujeme a bádáme a budeme pokračovat ve spolupráci s p. Lacinou z MS Barvář.                                  

Mgr. Petra Kolouchová, ZŠ Dubí 2

Beseda - pasování
Poznávačka
Poznej stopy
Stopy
Střelnice