Nabídka pro MŠ a ZŠ

Pro mateřské i základní školy nabízíme možnost přednášek o myslivosti buď v zázemí škol nebo v prostředí přírody – myslivna, střelnice….

Dne 22.4.2022 přišel od Ivany Vášové ze ZŠ M. Švabinského v Teplicích velmi milý e-mail, o který se rádi podělíme:

„Děkujeme panu Lacinovi, který u nás ve škole představil asi 150 žákům les, život v něm a péči o vše, co se lesa týká. Přednáška, nebo spíš beseda s ukázkami, byla moc hezká a zaujala jak ty menší žáky v první části, tak i starší v druhé části akce, kterou pan Lacina přizpůsobil věkovým skupinám žáků. Děti si prohlédly zajímavé myslivecké pomůcky a pokládaly spoustu otázek k tématu. Spolupráce s panem Lacinou trvá už od podzimu v rámci našeho celoškolského projektu ,,Máme rádi zvířata“. Dnešní akce obohatila další projektové vyučování s tématem ,,Den Země“ .Moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.“

Ivana Vášová, ZŠ M. Švabinského, Teplice

_____________________________________________________________________________________________________________________________

V červnu 2021 proběhla ve spolupráci Jaroslava Laciny, člena MS Barvář a ZŠ Maršovská a ZŠ Dubí akce pro děti prvního stupně, která se odehrála na střelnici v Přítkově.

Oběma školám děkujeme za velmi pozitivní hodnocení i za to, že jsme mohli předat dětem informace o přírodě a myslivosti prostřednictvím pana Laciny, kterému tímto též děkujeme za jeho čas, který dětem věnoval.

Za OMS Teplice, Lenka Drenčková

_______________________________________

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:              Základní škola s rozšířenou výukou hudební výchovy, Teplice

Adresa školy:             Maršovská 1575/2, 415 01 Teplice

Internetové stránky: www.zsmarsovska.cz

Email:                          hud.zskola@volny.cz

Telefon:                      417 562 392

ZPRÁVA PRO OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SVAZ

V červnu tohoto roku měli žáci naší školy možnost v rámci environmentální výchovy spolupracovat s panem Lacinou a zúčastnit se tak zajímavé akce v krásném areálu bývalé střelnice.

Během několika dnů se zúčastnili této akce žáci 1. – 5. tříd v celkovém počtu 180. V areálu absolvovali několik činností, které probíhaly na jednotlivých stanovištích:

 • POZNEJ STROM
 • prohlédli si obrazový materiál našich nejznámějších jehličnatých a listnatých stromů, zopakovali jejich plody a typické znaky v praxi
 • formou hry přiřazovali strom k plodu, následně správně pojmenovali
 • BESEDA
 • pod profesionálním vedením pana Laciny absolvovali zajímavou besedu, kterou prolínaly praktické ukázky
 • po celou besedu žáci uplatňovali své dosavadní zkušenosti, které získali ve volné přírodě
 • STŘELNICE
 • pod odborným vedením pana Laciny měli možnost vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky
 • této činnosti předcházela řádná bezpečnostní opatření tak, aby si tuto „netradiční“ činnost mohli maximálně užít
 • HOD NA CÍL
 • za použití šišek se trefovali na konkrétní cíl (plechovky)
 • POZNEJ STOPU
 • prohlédli si obrazový materiál lesních živočichů, poté se snažili správně přiřadit jejich stopy
 • CO DO LESA „NEPATŘÍ“
 • na vymezeném úseku hledali věci, které do lesa nepatří
 • připomněli si, jak je důležité přírodu a život v ní chránit
 • SPORTOVNÍ ČINNOSTI
 • tento areál využili k různým sportovním činnostem (vybíjená, přehazovaná, kroket…)

Rádi bychom tímto poděkovali za možnost, která se nám naskytla. Areál je obklopený nádhernou přírodou, přesto je v blízkosti města.

Především děkuji panu Lacinovi, neb jeho osobitý přístup a nadšení, žáci i učitelé velmi ocenili. Těšíme se, že budeme mít další příležitost, abychom si podobnou akci brzy zopakovali.

Děkujeme! 

Mgr. Karolína Waldsteinová

_______________________________________

ZPRÁVA PRO OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SVAZ

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:             Základní škola Dubí 2

Adresa školy:            Tovární 110, 417 02 Dubí 2

Internetové stránky: www.zsdubi2.cz

Email:                          reditelka@zsdubi2.cz  

Telefon:                       417 571 177

Žáci naší školy se v červnu 2021 zúčastnili velmi povedené akce na staré střelnici v Přítkově, která podpořila zájem o přírodu, splnila některé environmentální výstupy a průřezová témata ŠVP. V současné neutěšené době si často uvědomujeme, jak naše děti ztrácejí kontakt s přírodou, není to však způsobeno tím, že by děti ztrácely zájem, spíše dlouhodobá izolace v distanční výuce, velké lákadlo v podobě dostatku elektroniky, s kterou děti tráví mnoho času, a také ubývá mladých tatínků, kteří by holdovali myslivosti a rybaření. Proto jsme se pokusili společnými silami připravit pro děti zajímavý, přínosný a možná také trochu badatelský den v přírodě.

Akce se zúčastnili žáci 1. – 5. třídy. Již pěší cestou z Dubí žáci pozorovali přírodu a plnili drobné úkoly. Na střelnici pak byl připraven program pod vedením pana Jaroslava Laciny. Děti plnily úkoly na několika stanovištích – Poznej strom, Poznej stopu, Co do lesa nepatří, Střílení ze vzduchovky na terč a zúčastnily se poutavé besedy o myslivosti s mnoha praktickými ukázkami. V krásném prostředí střelnice si pak děti odpočinuly, zahrály pohybové hry a opekly buřty na ohni. Celá akce se dětem velice líbila a ve spolupráci budeme jistě pokračovat. Pro velký zájem jsem založila od září 2021 na naší škole přírodovědný kroužek, chodíme ven za každého počasí, pozorujeme a bádáme a budeme pokračovat ve spolupráci s p. Lacinou z MS Barvář.                                  

Mgr. Petra Kolouchová, ZŠ Dubí 2

Beseda – pasování
Poznávačka
Poznej stopy
Stopy
Střelnice