Jak platit příspěvky

Číslo účtu: 2100803897/2010
Variabilní symbol: vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: Do poznámky uveďte Vaše jméno a ČP s rokem. Např. Josef Novák ČP 2020 nebo Josef Novák ČP 2020-2022 (při platbě na více let).

Důležité

Abychom mohli zprostředkovanou platbu potvrdit, je zapotřebí zaslat na adresu oms.teplice@gmail.com Vaši emailovou adresu, na kterou Vám obratem zašleme členskou průkazku a doklad o zaplacení.

Vyplňujte, prosím, všechny náležitosti platby. Jinak nebude možné platbu dohledat.

Základní členský příspěvek

variantaMINIMUMSTANDARDEXCLUSIVE
výše ČP1.000 Kč1.600 Kč2.100 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci nad 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

variantaMINIMUMSTANDARDEXCLUSIVE
výše ČP650 Kč1.250 Kč1.750 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

variantaMINIMUM
výše ČP750 Kč

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa pobytu člena nebo podle zájmu člena; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS Teplice. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

NOVÉ ČLENSKÉ PRŮKAZY – DŮLEŽITÉ INFO K VYZVEDÁVÁNÍ

jak jste již byli informováni v časopise Myslivost č. 4/2022, dochází k výměně papírových členských průkazů za plastové karty s QR kódem. Všechny základní údaje (z evidence SW Diana a Hubert) bude možné jednoduše načíst mobilním telefonem pomocí jakékoli čtečky (mobilní aplikace) a QR kódu na zadní straně průkazu.

Pro ty z vás, kteří jste měli pro aktuální rok 2022 uhrazen členský poplatek do 28.2.2022, máme karty již připravené k předání.

Můžete si je oproti podpisu vyzvedávat pouze OSOBNĚ na myslivně u p. Kotyzy (tel.: 737437703) v Bílině na adrese Žižkovo údolí 217. Příjezd po silnici Pražská, cesta mezi čerpací stanicí Robin Oil a nemocnicí (mapa zde).

Ti, kteří příspěvek uhradili až po 1.3.2022 obdrží nové členské průkazy poštou na adresu uvedenou v SW Diana.

Noví členové ČMMJ obdrží při platbě tištěný členský průkaz, jako byl doposud, s omezenou platností na 3 měsíce, do té doby obdrží nový členský průkaz ve formě plastové karty.

Případná poškození či ztrátu karty si bude hradit a vyřizovat každý člen samostatně.

Více informací ke kartám naleznete v souboru a odkazu níže:

INFO linka pro komunikaci k novým členským kartám

Prosíme o předání této zprávy i mezi ostatní členy OMS Teplice.