Telefon: +420 734 634 109 | Email: oms.teplice@gmail.com | Adresa: Masarykova třída 995/48, 415 01 Teplice | ČÚ: 2100803897/2010 | IČ: 67777848 | Datová schránka: kwdxjay

Jak platit příspěvky

INFORMACE K NOVÝM KARTÁM NALEZNETE NA TÉTO STRÁNCE NÍŽE.

Číslo účtu: 2100803897/2010
Variabilní symbol: vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: Do poznámky uveďte Vaše jméno a ČP s rokem. Např. Josef Novák ČP 2023 nebo Josef Novák ČP 2023-2024 (při platbě na více let).

Ceny pro rok 2023 zůstávají stejné jako v roce 2022.

Důležité

Abychom mohli zprostředkovanou platbu potvrdit, je zapotřebí zaslat na adresu oms.teplice@gmail.com Vaši emailovou adresu, na kterou Vám obratem zašleme členskou průkazku a doklad o zaplacení.

Vyplňujte, prosím, všechny náležitosti platby. Jinak nebude možné platbu dohledat.

Základní členský příspěvek

variantaMINIMUMSTANDARDEXCLUSIVE
výše ČP1.000 Kč1.600 Kč2.100 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci nad 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení

variantaMINIMUMSTANDARDEXCLUSIVE
výše ČP650 Kč1.250 Kč1.750 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

variantaMINIMUM
výše ČP750 Kč

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa pobytu člena nebo podle zájmu člena; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS Teplice. Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

NOVÉ ČLENSKÉ PRŮKAZY - DŮLEŽITÉ INFO K VYZVEDÁVÁNÍ

Jak jste již byli informováni v časopise Myslivost č. 4/2022, dochází k výměně papírových členských průkazů za plastové karty s QR kódem. Všechny základní údaje (z evidence SW Diana a Hubert) bude možné jednoduše načíst mobilním telefonem pomocí jakékoli čtečky (mobilní aplikace) a QR kódu na zadní straně průkazu.

Pro ty z vás, kteří jste měli pro aktuální rok 2022 uhrazen členský poplatek do 28.2.2022, máme karty již připravené k předání.

Jelikož se blíží splatnost poplatku pro další rok, budete moci spojit uhrazení i vyzvednutí karty v kanceláři OMS Teplice v sobotu od 10:00 - 14:00.

Ti, kteří příspěvek uhradili až po 1.3.2022 obdrží nové členské průkazy poštou na adresu uvedenou v SW Diana.

Noví členové ČMMJ obdrží při platbě tištěný členský průkaz, jako byl doposud, s omezenou platností na 3 měsíce, do té doby obdrží nový členský průkaz ve formě plastové karty poštou DOPORUČENĚ.

Případná poškození či ztrátu karty si bude hradit a vyřizovat každý člen samostatně.

Více informací ke kartám naleznete v souboru a odkazu níže:

https://teplice.cmmj.cz/info-linka-pro-komunikaci-k-novym-clenskym-kartam/

Prosíme o předání této zprávy i mezi ostatní členy OMS Teplice.

Povinné pojištění členů ČMMJ

Členové Českomoravské myslivecké jednoty jsou automaticky pojištěni pro případ odpovědnosti při výkonu myslivosti u pojišťovny Halali. Toto pojištění svým krytím splňuje a dokonce převyšuje požadavky Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Členové jsou zároveň pojištěni pro případ úrazu.

Jsem členem ČMMJ = už neplatím zvlášť povinné pojištění

Pojistné je součástí členského příspěvku. Členové Českomoravské myslivecké jednoty se tak již nemusí zvlášť pojišťovat.

Požadavek zákonaPojištění člena ČMMJ u pojišťovny Halali při nejnižším členském poplatku MINIMUM
Rozsah pojištěníškoda způsobená při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osobškoda způsobená při provádění myslivosti, účasti na akci pořádané ČMMJ, výkonu funkce mysliveckého hospodáře, lovu, porušení právní povinnosti z titulu vlastnictví, držení a nošení loveckých zbraní a střeliva, používání loveckého psa, dravce nebo pomocného zvířete při provádění myslivosti a používání psa loveckého plemene při výcviku na zkoušky z výkonu
Limit pojištění ublížení na zdraví či usmrcení jiných osobnejméně 20 000 000 korun75 000 000 korun
Limit pojištění za škodu na věcinejméně 500 000 korun500 000 korun
Limit pojištění za finanční škodu jiné osobynestanovuje1 000 000 korun
Limity pojištění úrazunestanovujeza dobu nezbytného léčení procentní podíl z částky 30 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, při trvalých následcích úrazu procentní podíl z částky 70 000 korun dle oceňovacích tabulek pojišťovny, v případě smrti následkem úrazu částka 50 000 korun
Územní rozsahnestanovujecelá Evropská unie a Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Velká Británie

Chcete-li úrazové, cestovní či majetkové pojištění, pojištění psa, cestovní pojištění nebo třeba povinné ručení, navštivte stránky pojišťovny Halali.

Pro nečleny nabízí pojišťovna Halali samostatné pojištění odpovědnosti pro výkon práva myslivosti.

Pojištění v rámci členského příspěvku

Druh pojištěníJednotlivá rizikavarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
Členský příspěvek včetně pojištění1 000 Kč1 200 Kč1 700 Kč
Pojištění odpovědnosti při provádění myslivostiškoda na zdraví75 000 00075 000 00075 000 000
škoda na hmotné věci500 0001 000 0001 000 000
škoda finanční1 000 0001 000 0001 000 000
Pojištění úrazu při provádění myslivostiza dobu nezbytného léčení30 00050 00050 000
trvalé následky70 00080 000100 000
smrt následkem úrazu50 000100 000130 000
Pojištění úrazu v běžném občanském životěza dobu nezbytného léčení50 00050 000
trvalé následky80 000100 000
smrt následkem úrazu100 000150 000
Pojištění úrazu psa při provádění myslivostiléčebné výlohy10 00015 000
úhyn10 00015 000
spoluúčast500500
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životěškoda na zdraví400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti150 000
škoda finanční15 000
Pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životěškoda na zdraví400 000
škoda na hmotné věci, zvířeti150 000
škoda finanční15 000
spoluúčast10 %, min. 1 000
Územní platnostČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká BritánieČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká BritánieČR, EU, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Velká Británie
Příspěvek pro důchodce, student, invalida III. stupně včetně pojištění650 Kč850 Kč1 350 Kč